Ułatwienia dostępu

#LaboratoriaPrzyszłości

W ramach Laboratoriów Przyszłości (więcej o programie na: https://www.gov.pl/web/laboratorianasza) Szkoła Podstawowa Nr 22 w Kaliszu otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 
W ramach wyposażenia, nabyliśmy:
- drukarkę 3D wraz z filamentami,
- aparat fotograficzny z funkcją kamery, 3-osiowy gimbal, głowice obrotową 3D na statywie trójnożnym, lampy doświetlające, systemy BOYA BY-XM6,
- stacje lutowniczą wraz z materiałami edukacyjnymi,
- mikrofony kierunkowe,
- laptop,
- kolumny mobilne,
- nagłośnienie
- klocki Lego Education.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu będą mogli podczas lekcji informatyki, samodzielnie wydrukować np. medale, statuetki i inne modele. Podczas zajęć języka polskiego, informatyki, plastyki, koła dziennikarskiego nasi podopieczni zmierzą się z umiejętnością nagrywania filmów, być może odkryją swoje talenty nie tylko wokalne (korzystając z nagłośnienia) czy dziennikarskie, ale również aktorskie wykorzystując aparat fotograficzny z kamerą, gimbalem, statywem i oświetleniem. W ramach lekcji techniki uczniowie zobaczą w jaki sposób posługiwać się stacją lutowniczą. A klocki Lego posłużą nie tylko do zabawy w świetlicy szkolnej, gdyż ROBOTYKA i programowanie cieszy się dużym zainteresowaniem na zajęciach informatyki. Podczas przygotowań i samych uroczystości szkolnych, klasowych, dyskotek, występów Zespołu Dobrzanki wykorzystywane będą kolumny mobilne i nagłośnienie.
#LaboratoriaPrzyszłości

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela