Ułatwienia dostępu

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Absolwentka naszej szkoły odebrała Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce wręczył Prezydent Miasta Kalisza – Krystian Kinastowski oraz przedstawiciele kapituły stypendialnej.
Stypendia im. Świętego Jana Pawła II przyznawane są raz w roku. O tym, kto je otrzyma decyduje kilkuosobowa kapituła, która w kieruje się takimi kryteriami jak: wyniki w nauce,
sytuacja materialna oraz postawa patriotyczna, działalność na rzecz społeczeństwa.
Gratulujemy!!!

Zdjęcie ze strony: Calisia.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Dane kontaktowe

Strefa nauczyciela