Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

3.

Ferie zimowe

16 stycznia  - 29 stycznia 2023 r.

 lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

 

23 stycznia – 5 luty 2023 r.

podlaskie, warmińsko – mazurskie

 

30 stycznia  – 12 lutego 2023 r.

kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

13 lutego – 26 lutego 2023 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  dla klas I-VII

23 -25 maja 2023 r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm.).

7.

Ferie letnie

25 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.1603 z późn. zm).

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14. października 2022 r. (piątek)

31. października 2022 r. (poniedziałek)

02. maja 2023 r. (wtorek)

04. maja 2023 r. (czwartek) 

05. maja 2023 r. (piątek)

09. czerwca 2023 r. (piątek)

+ 3 dni wolne w czasie egzaminów ósmoklasisty